WOZ-datacenter
Gebruiksvoorwaarden en Privacystatement

Gebruiksvoorwaarden

 1. U bent als gebruiker van het WOZ-datacenter gebonden aan de geheimhoudingsplicht van artikel 2.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
 2. De gegevens die worden uitgewisseld op het WOZ-datacenter zijn "privacygevoelig". Ze zijn speciaal verzameld voor de uitvoering van de Wet WOZ en dus onderworpen aan geheimhouding. Het WOZ-datacenter is daarom een strikt beveiligd internetportaal dat alleen toegankelijk is voor gemeentelijke WOZ-medewerkers en dienstverleners die vallen onder de geheimhoudingsverplichting van artikel 2.5 Awb.
 3. Schending van de geheimhoudingsplicht van artikel 2.5 Awb is strafbaar op grond van artikel 272 Wetboek van strafrecht.
 4. De op het WOZ-datacenter verzamelde informatie blijft eigendom van de gemeente die de informatie heeft geplaatst (of laten plaatsen). U mag de informatie alleen gebruiken voor de uitvoering van de Wet WOZ.
 5. U gaat akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de Wet WOZ. Voor een specificatie van de persoonsgegevens die wij verzamelen, verwijzen wij u naar ons privacystatement.
 6. U verleent als gebruiker uw medewerking aan het WDC-team ten behoeve van de levering van gevraagde gegevens.


Privacystatement

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door het WOZ-datacenter (WDC) zoals weergegeven in dit Privacystatement.

Het WDC verzamelt van alle bezoekers gegevens over het bezoek van de website:

 • Het IP-adres
 • Welke webpagina’s worden bezocht
 • Welke zoekopdrachten worden uitgevoerd
 • Met welk type apparaat het WDC wordt bezocht

Het WDC verzamelt verder persoonsgegevens voor toegang tot het besloten deel van het WDC, TIOX en/of iWOZ, dan wel voor het invullen van stichtingskostenformulieren.

De persoonsgegevens die wij van geautoriseerde gebruikers verwerken vindt u in onderstaand overzicht:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser
 • Met welk type apparaat het WDC wordt bezocht

Indien het Privacystatement wordt gewijzigd zal het WDC dit communiceren via de website of e-mail. Dit Privacystatement kan wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacystatement vindt u altijd op de website.

Waarom worden deze persoonsgegevens verzameld?
Het WDC verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om u toegang te kunnen verschaffen tot het (besloten deel van het) WDC, TIOX en/of iWOZ. Het WDC onderscheidt daarin twee verschillende accounts, namelijk:

1. WDC Basisaccount
2. WDC Plusaccount

1. WDC Basisaccount
Indien u een basisaccount heeft voor toegang tot een beperkt deel van het besloten deel van het WDC, TIOX en/of iWOZ, via uw (gemeentelijke) organisatie, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Dit zijn uw voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en functie. Tevens maakt u een gebruikersnaam en wachtwoord aan. Het wachtwoord is niet zichtbaar. Het WDC verwerkt uw gegevens om u toegang te kunnen verschaffen tot het nieuwsgedeelte van het WDC en/of iWOZ. Uw gegevens worden vermeld in het contactcentrum van het WDC. Met een basisaccount kunt u geen persoonsgegevens van medegebruikers raadplegen. U kunt alleen uw eigen gegevens inzien en aanpassen. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig of wenselijk is om onze dienstverlening uit te voeren. U kunt u op de website aan- en afmelden voor onze nieuwsbrief.

2. WDC Plusaccount
Indien er een account voor u wordt aangemaakt voor toegang tot het besloten deel van het WDC, TIOX en/of iWOZ, via uw (gemeentelijke) organisatie, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Dit zijn uw voor- en achternaam, telefoonnummer en/of mobiele telefoonnummer, e-mailadres en functie. Tevens maakt u een gebruikersnaam en wachtwoord aan.  U kunt uw mobiele telefoonnummer afschermen voor gebruik door anderen. U kunt uw eigen gegevens inzien en aanpassen

Het WDC verwerkt uw gegevens om u toegang te kunnen verschaffen tot het WDC, TIOX en/of iWOZ. Uw gegevens worden vermeld in het contactcentrum van het WDC, voor contact met medegebruikers.

Uw persoonsgegevens worden door het WDC gebruikt om contact met u op te kunnen nemen voor het dagelijks beheer van het WDC. Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, verleent u toestemming om uw persoonsgegevens ook daarvoor te gebruiken. De nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en uw toestemming kunt intrekken.

Invullers van stichtingskostenformulieren
Van degenen die online stichtingskostenformulieren invullen, registreren wij de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en functie. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door gemeenten voor de WOZ-waardering en om eventueel contact op te kunnen nemen over de ingevulde stichtingskostenformulieren door de beheerders van het WDC en/of speciaal geautoriseerde gebruikers die voor het WDC de ingevulde stichtingskosten analyseren. De persoonsgegevens van degenen die online stichtingskostenformulier invullen zijn niet zichtbaar voor de overige gebruikers van het WDC.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard
Het WDC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dat strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het WDC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het WDC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het WDC neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het WDC) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Het WDC gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging
Het WDC neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met het WDC-team.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het WDC. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@wozdatacenter.nl. Het WDC zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Mocht u uw persoonsgegevens helemaal willen laten verwijderen uit het WDC, ook dan vragen wij u om dit schriftelijk te doen. Een voorbeeldbrief van een dergelijk verzoek vindt u hier. Het WDC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

 

Ja, ik accepteer de gebruiksvoorwaarden en heb het privacystatement gelezen