Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Staat van de WOZ 2020
1 juli 2020
Bron: Waarderingskamer

De Waarderingskamer voorziet de staatssecretaris van Financiën jaarlijks in een brief van een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De cijfers uit deze Staat van de WOZ 2020 ontleent de Waarderingskamer aan de opgaven van gemeenten en de samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten deelnemen. Daarnaast gaat de Waarderingskamer in de Staat van de WOZ 2020 in op een aantal thema's en actualiteiten.

Aantal WOZ-bezwaren gestegen

Als gevolg van de stijging van de WOZ-waarden van woningen door de marktontwikkelingen hebben gemeenten dit jaar meer bezwaren ontvangen tegen de WOZ-waarde. De gemiddelde woning heeft dit jaar een 8,6% hogere WOZ-waarde dan vorig jaar. Het percentage woningen onder bezwaar is opgelopen tot 2,4 (vorig jaar op hetzelfde moment 2,1%). Ruim 97,5% van de WOZ-waarden van woningen wordt niet ter discussie gesteld.

Vorig jaar heeft 40% van de bezwaren geleid tot een aanpassing van de WOZ-waarde. Dit percentage is de afgelopen jaren gedaald. Dit betekent dat een steeds kleiner deel van de belanghebbenden die bezwaar maken tegen de WOZ-waarde (geheel of gedeeltelijk) in het gelijk gesteld wordt.

Het feit dat ruim 97,5% van de WOZ-waarden van woningen niet ter discussie wordt gesteld, geeft aan dat in het algemeen belanghebbenden vertrouwen hebben in de WOZ-uitvoering. Om te weten of deze conclusie terecht is, heeft de Waarderingskamer begin 2020 ook weer onafhankelijk het vertrouwen bij eigenaren en huurders van woningen laten meten. In de rapportage 'Het vertrouwen in de uitvoering van de Wet WOZ' geven de onderzoekers aan dat dit vertrouwen ten opzichte van eerdere metingen iets is gestegen en nu een rapportcijfer 6,7 krijgt.

Dashboard WOZ-kengetallen

Met de Staat van de WOZ stuurt de Waarderingskamer jaarlijks een overzicht van de belangrijkste kengetallen over de WOZ-uitvoering aan de Staatssecretaris van Financiën. Deze kengetallen publiceren we ook op onze site en daar actualiseren we deze kengetallen ook in de loop van het jaar op de pagina: Feiten over de WOZ.

Naast deze landelijke kengetallen zijn ook veel kengetallen beschikbaar per gemeente en/of per uitvoeringsorganisatie die voor de gemeente de WOZ uitvoert. Deze kengetallen zijn toegankelijk via het Dashboard WOZ-benchmark.

Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.