Inloggen
InloggenWachtwoord vergeten?
Nieuws
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar met 7,5 tot 9,5%.
4 juli 2018
Bron: Waarderingskamer

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar met 7,5 tot 9,5%. Dat schrijft de Waarderingskamer (de toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)) in een brief aan de staatssecretaris van Financiën.

Deze cijfers komen uit een recente inventarisatie die de Waarderingskamer heeft gehouden onder alle gemeenten. Voor meer informatie zie ook Feiten over de WOZ, waar de Waarderingskamer in een tabel de stand van zaken weergeeft.

De Waarderingskamer rapporteert dat er sprake is van een stabiele situatie. Het aantal bezwaren blijft op een stabiel laag niveau en de stijging van de kosten is lager dan de inflatie. De mogelijkheid om WOZ-waarden van andere woningen te raadplegen via www.woz-waardeloket.nl wordt door veel Nederlanders gewaardeerd en benut. De Waarderingskamer geeft aan dat er wellicht ruimte bestaat om verdere stappen te zetten op het terrein van de openbaarheid van WOZ-waarden.

Verder besteedt de Waarderingskamer expliciet aandacht aan het feit dat de belanghebbenden die bezwaar maken, die in steeds grotere mate overlaten aan bedrijven die werken op basis van no cure no pay. Deze bedrijven brengen de belanghebbende voor zie ze werken geen kosten in rekening, maar hun opbrengsten bestaan uit de proceskostenvergoeding die gemeenten moeten betalen bij een succesvol ingediend bezwaar. De Waarderingskamer geeft aan groot voorstander te zijn van een laagdrempelige toegang tot bezwaar en bezwaar op basis van no cure no pay kan daarbij nuttig zijn. Aan de andere kant zijn er ook veel bezwaar van ongewenste praktijken bij deze vorm van dienstverlening. De Waarderingskamer pleit daarom bij de Staatssecretaris voor een onderzoek naar het functioneren van de dienstverlening op basis van no cure no pay, bij voorkeur in nauwe samenwerking met de bedrijven werkzaam in deze branche.