Inloggen
InloggenWachtwoord vergeten?
Nieuws
Minister BZK beantwoordt Kamervragen over hoge OZB voor sportverenigingen
3 september 2018

Minister Ollongren van BZK heeft vragen beantwoord over de OZB voor sportverenigingen en andere sociaal belang behartigende instellingen (SSBI's).

De minister geeft aan dat de wijze waarop gemeenten gebruikmaken van de mogelijkheden om lokale heffingen in te stellen en de besteding van alle middelen plaatsvindt in een lokaal democratisch proces door de gemeenteraad. De gemeenteraad kan het beste aan de hand van de lokale behoeften beoordelen hoe de middelen besteed dienen te worden. De keuze om sportverenigingen middels een subsidie te ondersteunen is een lokale afweging.

Een aanpassing van de Gemeentewet vind Ollongren op dit moment niet nodig. Gemeenten stellen zelf de OZB-tarieven vast voor woningen en niet-woningen. De tarieven voor SBBI’s (niet-woningen) hoeven niet hoger te zijn dan de tarieven voor woningen. Gemeenten kiezen hier zelf voor. Zij kunnen derhalve ook zelf kiezen om de tarieven voor niet-woningen te verminderen. Een algehele ozb-vrijstelling voor de SBBI’s vind de minister niet wenselijk.