Sinds 01-06-2019 maakt het WOZ-datacenter voor deze tweede verificatiestap gebruik van een app op uw smartphone. U heeft zich hier nog niet voor geregistreerd. We hebben een e-mail naar  gestuurd met daarin een link naar de registratiepagina.
Bij vragen kunt u contact opnemen met het WDC-team. 
info@wozdatacenter.nl
070 353 38 75 
Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.