Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Alleen dijk zelf is vrijgesteld en niet de daarbij gelegen beschermingszones
Hoge Raad, 10 november 2017, nr. 17/01579, ECLI:NL:HR:2017:2828
Samenvatting

X is eigenaar van een woning met met een schuur, een stal, een mestkelder en percelen (landbouw)grond gelegen aan een dijk. In geschil is de waarde van de woning van X. Belangrijkste geschilpunt is daarbij of alleen de dijk onder de vrijstelling voor waterverdedigingswerken valt of dat ook de rondom de dijk gelegen beschermingszones onder de vrijstelling vallen. Het hof beperkt de vrijstelling tot de onbebouwde grond op de dijk zelf met verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 04-03-2016, ECLI:NL:HR:2016:364. X gaat in cassatie.

De Hoge Raad beslist dat het hof juist heeft geoordeeld. Alleen de dijk zelf is vrijgesteld met uitzondering van de delen die dienen tot wonng. Het beroep in cassatie is ongegrond. 

Bijzonderheden
Gerechtshof Den Haag , 21-03-2017 / BK-16/00411
Noot

Een beschermingszone is volgens de Keur van het waterschap: aan een waterstaatswerk grenzende zone die als zodanig in de legger is aangegeven, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden. De beschermingszone is dus niet het waterstaatwerk (de dijk) zelf en deelt dan ook niet in de vrijstelling.