Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Tuinbouwbedrijven niet dienstbaar aan elkaar en daarom geen samenstel
Hof Den Haag, 18 januari 2023, nr. BK-22/00255 en BK-22/00256, ECLI:NL:GHDHA:2023:41
Samenvatting

Een tuinbouwbedrijf is op verschillende locaties gevestigd. In geschil is of er sprake is van een samenstel. Uit overgelegde foto’s blijkt dat de onroerende zaken alleen over openbare wegen kunnen worden bereikt. De afstand tussen de onroerende zaken bedraagt meer dan twee kilometer. De onroerende zaken zijn onderling niet via zijwegen of op andere wijze met elkaar verbonden. Tussen de onroerende zaken bevinden zich wegen en percelen met kasopstanden, woonhuizen, al dan niet in een rij en andere gebouwde en ongebouwde eigendommen die in eigendom en gebruik zijn bij derden. De onroerende zaken zijn voorts elk afzonderlijk voor het productieproces van een tuinbouwbedrijf uitgerust en operationeel. Zij beschikken over eigen kassen, warmte opslagtanks, watersilo’s, koelruimtes en kleedruimtes. De onroerende zaken kunnen voorts afzonderlijk van elkaar worden verkocht en afzonderlijk van elkaar worden gebruikt. Het Hof is, de hiervoor genoemde omstandigheden in onderling verband bezien, van oordeel dat de onroerende zaken niet bij elkaar horen en daarom geen samenstel vormen. Daaraan doet niet af dat volgens belanghebbende sprake is van enige organisatorische samenhang, aangezien een deel van het (op)kweekproces op één locatie geschiedt en de onroerende zaken centraal worden aangestuurd. Niet aannemelijk is geworden dat de onroerende zaken dienstbaar aan elkaar zijn.