Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Waarderingskamer schetst ontwikkelingen in de WOZ-uitvoering
3 november 2021
Bron: Waarderingskamer

Er zijn veel veranderingen actueel in het WOZ-domein. Daarnaast is de werkdruk ook hoog door stijgende eisen aan bezwaarafhandeling, gegevensbeheer etc. Gecombineerd met een bezuinigingstaakstelling in veel organisaties leidt dit tot het risico dat de uitvoeringslast te hoog wordt met gevolgen voor de kwaliteit, maar mogelijk ook voor de medewerkers zelf.
In bijgaande notitie geeft de Waarderingskamer en overzicht van wat er allemaal speelt:

 • Verandering markt in verband met energietransitie/duurzaamheid. De energietransitie gaat de komende jaren effecten krijgen op zowel de woningmarkt als op de markt voor andere objecten.
 • Onstuimige ontwikkeling woningmarkt
 • Ontwikkeling taxatiemodellen. De ontwikkeling naar meer statistische modellen AI-modellen en machine-learning modellen is ingezet
 • Veranderende behoefte aan transparantie
 • Groeiende behoefte aan rechtsbescherming
 • Kwaliteitsverbetering gegevens LVWOZ
 • WOZ-uitvoering wordt onderdeel van de geo-informatievoorziening
 • De koppelvlakken met de LV WOZ worden gemoderniseerd
 • Common ground conforme informatievoorziening
 • Gebruik maken van de inbreng van belanghebbenden
 • Gemoderniseerd taxatieverslag
 • Elke uitvoeringsorganisatie jaarlijks een verantwoordingsdocument
 • Samenhangende Objectenregistratie
 • Vakbekwaamheid in de organisatie
 • Organisatie van de uitvoering
 • Zorgen voor adequate financiële middelen
Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.