Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Dienstverlening rond WOZ-detailgegevens van DataLand naar het Kadaster
18 mei 2022
Bron: VNG

Gemeenten hebben de taak om zorg te dragen voor het verstrekken van WOZ-detailgegevens aan inwoners en bedrijven. WOZ-detailgegevens zijn noodzakelijk voor onder meer veiligheidsregio’s, het notariaat en banken. Zij gebruiken de gegevens voor beleid en analyses op het gebied van veiligheid, financiële controle, en ontwikkeling van nieuwe (ruimtelijke) plannen.

Op 1 januari 2022 nam het Kadaster het beheer en de ontsluiting van de WOZ-detailgegevens over van DataLand. Gemeenten zijn bronhouders van deze WOZ-data. Het is nodig dat gemeenten een nieuwe overeenkomst met het Kadaster aangaan om de gegevens aan te leveren. In een aantal gevallen zorgen belastingsamenwerkingen namens gemeenten voor deze aanlevering. Op 1 maart 2022 waren 253 van de 345 gemeenten aangesloten. Dit aantal neemt de komende tijd nog toe. Meer informatie over deze dienstverlening vindt u hier.

In de periode voor 2022 heeft DataLand deze taak 20 jaar lang namens gemeenten uitgevoerd. Daarmee is Dataland een mooi voorbeeld van de kracht van gemeenten in het samen organiseren van dienstverlening. In het onlangs verschenen artikel in GEO informatie Nederland vindt u meer over Dataland en haar historie.

Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.