Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Staat van de WOZ 2024
25 juni 2024
Bron: Waarderingskamer

In de Staat van de WOZ 2024 geeft de Waarderingskamer de jaarlijkse rapportage over de stand van de uitvoering van de Wet WOZ, de belangrijkste actuele ontwikkelingen in het WOZ-domein en hun visie daarop. 

De Waarderingskamer verwacht dat volgend jaar de WOZ-waarden van woningen tussen 2,5% en 4,5% hoger zijn dan dit jaar. In 2025 krijgt iedere woningbezitter een WOZ-waarde die gebaseerd is op de verkoopprijzen rond de waardepeildatum 1 januari 2024. 

Minder WOZ-bezwaren
Ook in 2024 is de WOZ-waarde van woningen gemiddeld maar beperkt gestegen (2,8 %). Dat is één van de redenen waarom dit jaar veel minder mensen bezwaar hebben gemaakt tegen de WOZ-waarde van hun woning (3,9 % vergeleken met 7,2 % vorig jaar rond dezelfde tijd). Ten opzichte van 2023 is er nu in 2024 sprake van een bijna halvering van het aantal ingediende bezwaren

Focus op niet-woningen in 2024
Bij WOZ-waarde denkt bijna iedereen aan de WOZ-waarde van een woning. Maar ook alle andere gebouwen etc. worden jaarlijks door gemeenten getaxeerd. Deze andere gebouwen worden vaak aangeduid als niet-woningen. In 2024 zal de Waarderingskamer extra aandacht besteden aan de WOZ-waarden van niet-woningen, met name kantoren en agrarische objecten. Dit vanwege de specifieke marktontwikkelingen rondom deze objecten.

In bijlage 1 bij de Staat van de WOZ 2024 vindt u een overzicht met de “feiten over de WOZ” en in bijlage 2 laat de Waarderingskamer zien hoe gemiddeld per gemeente de in 2024 geldende WOZ-waarden van woningen (waardepeildatum 1 januari 2023) zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar.