Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
De stijging van WOZ-waarden in relatie tot gemeentelijke belastingstijging
9 december 2021
Bron: VNG

De WOZ-beschikkingen met waardepeildatum 1 januari 2021 worden binnenkort verzonden. De WOZ-waarden stijgen flink. Over de stijging van de WOZ-waarde bestaat bij sommige belastingbetalers een aantal misverstanden. Misverstanden, die kunnen leiden tot het maken van onnodig bezwaar tegen de WOZ-beschikking. Daarom besteden we er hier even aandacht aan.

1. Als de WOZ-waarde stijgt, stijgt ook de OZB
Die veronderstelling is niet juist. Gemeenten stellen jaarlijks hun belastingtarieven vast waarbij de begrote belastingopbrengst het uitgangspunt is. Het algemene beeld uit voorgaande jaren is dat bij stijgende WOZ-waarden gemeenten hun tarieven verlaagden om een gelijke of iets hogere OZB-opbrengst te krijgen. Als de tarieven toch stijgen komt dat veelal door de noodzaak voor een hogere opbrengst en niet door een stijgende WOZ-waarde.

In 2021 bijvoorbeeld steeg de WOZ-waarde gemiddeld met 7,3% terwijl het OZB-tarief steeg met gemiddeld 4,7%. De COELO-atlas 2021 geeft in dat verband een goed overzicht van de ontwikkeling van de lokale lasten, waaronder die van de gemeenten.

2. Gemeenten hebben belang bij een zo hoog mogelijke WOZ-waarde
Het voorgaande betekent ook dat gemeenten geen belang hebben bij een zo hoog mogelijke WOZ-waarde, zoals soms wordt gesuggereerd. Sterker nog, het vaststellen van een te lage WOZ-waarde heeft voor de gemeente als ‘voordeel’ dat er minder bezwaar wordt gemaakt. En de gewenste opbrengst kan toch worden gehaald door het tarief iets te verhogen. Bovendien: bij een lagere WOZ-waarde stijgt de uitkering uit het gemeentefonds. Gemeenten hebben dus eerder baat bij het vaststellen van een gematigde WOZ-waarde dan een zo hoog mogelijke. Het voorkomen van ‘onderwaardering’ door gemeenten is dan ook één van de taken van toezichthouder de Waarderingskamer.

Dat de ontwikkeling van de WOZ-waarde in beginsel los staat van de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingopbrengst is bij ingewijden bekend. Maar dat geldt niet voor iedereen, zo blijkt ieder jaar weer. In een jaar waarin de WOZ-waarde bovengemiddeld stijgt is het goed om daar nog even bij stil te staan. Daarmee bent u ook voorbereid op eventuele vragen vanuit de pers, burgers of wellicht ook vanuit de nieuwe gemeenteraad.

Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.