Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Bestuurlijk Overleg WOZ in najaar 2021
6 mei 2021
Bron: VNG

In het najaar van 2021 vindt bestuurlijk overleg plaats met de bewindslieden van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en Justitie en Veiligheid over een aantal actualiteiten in de Wet WOZ. De inzet van de VNG is dat er vóór de volgende WOZ-ronde perspectief komt op een oplossing voor de no-pay no-cure constructies in de Wet WOZ.

In de voorbereiding naar het overleg laat de VNG onderzoek doen naar het verdienmodel in het Besluit proceskosten bestuursrecht. Daarbij betrekken we ook de uitvoerders van de Wet WOZ.

Het aantal no cure- no pay bezwaren tegen WOZ-beschikkingen neemt de afgelopen jaren enorm toe. Daardoor komt een verantwoorde uitvoering van de Wet WOZ onder druk te staan. Het huidige Besluit proceskosten bestuursrecht verdient in dat verband aanpassing, met daarbij aandacht voor (in volgorde van relevantie):

1. het waarborgen van een adequate rechtsbescherming van burgers en bedrijven,
2. het garanderen van de uitvoerbaarheid van de Wet WOZ en
3. een proceskostenregeling als tegemoetkoming voor gemaakte kosten en niet als verdienmodel.

In februari 2021 verscheen een rapport van het WODC genaamd ‘Van beroep in bezwaar, werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’ bedrijven WOZ en BPM’. Dat rapport bevat waardevolle elementen, maar geeft niet op alle vragen een antwoord. Verder onderzoek moet die antwoorden geven, zodat passende oplossingen kunnen worden toegepast.

Zie hier voor de berichtgeving op de website van de Rijksoverheid.

Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.