Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Vertrouwensonderzoek naar de uitvoering van de Wet WOZ, 2020
2 juli 2020
Bron: Waarderingskamer

De Waarderingskamer voert ten minste een keer in de drie jaren een landelijk representatief onderzoek uit waarbij wordt gemeten in hoeverre (particuliere) woningbezitters en huurders van woningen vertrouwen hebben in de WOZ-uitvoering. Daarmee krijgt de Waarderingskamer ook inzicht in de mate waarin zij er in slaagt om onze missie te realiseren. Dit onderzoek is in 2009, 2011, 2014 en 2017 uitgevoerd door Kantar TNS (voorheen TNS NIPO).

In 2019 heeft Motivaction de opdracht gekregen om het vertrouwensonderzoek 2020 uit te voeren en om het gebruikte meetmodel te herijken. Het herijken van het meetmodel was van belang omdat de Waarderingskamer wil waarborgen dat de wijze waarop we het vertrouwen meten goed aansluit op de wijze waarop door belanghebbenden wordt gedacht over de WOZ. De  Waarderingskamer verwacht dat we met dit nieuwe meetmodel, met uitzondering van kleine aanpassingen, weer een aantal opvolgende metingen kunnen uitvoeren.

Uit de gepresenteerde onderzoeksresultaten blijkt dat het vertrouwen bij woningeigenaren licht is gestegen. Klik hier voor meer informatie.

Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.