Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Benchmark WOZ-kosten 2019
23 juli 2020
Bron: Waarderingskamer

De resultaten van de benchmark WOZ-kosten geven een beeld van de totale WOZ-kosten in Nederland. Uit de cijfers over 2019 blijkt, dat landelijk aan de WOZ-uitvoering ongeveer € 161 miljoen  (2018: € 141 miljoen) wordt uitgegeven. Deze totaalkosten komen overeen met gemiddeld circa € 17,80 per WOZ-object (en daarmee per taxatie). Dit kunt u lezen in de rapportage Benchmark WOZ-kosten 2019.

De stijging van de WOZ-kosten met circa € 20 miljoen in 2019 ten opzichte van de WOZ-kosten in 2018 komt neer op een stijging van 13,1 % voor de kosten per object. De stijging is vooral veroorzaakt door de stijging van personeelskosten (inclusief overhead) als gevolg van de stijging van de DAR-tarieven (circa € 8,5 miljoen) en de stijging van de uitbetaalde proceskostenvergoedingen (circa € 3 miljoen).

De totale opbrengst van de met de WOZ-waarde geheven belastingen beloopt ongeveer € 10,7 miljard.

Dit rapport laat diverse gegevens over de uitvoering van de Wet WOZ over 2019 op landelijk niveau zien. Om deze gegevens op het niveau van een afzonderlijke uitvoeringsorganisatie (gemeente of samenwerkingsverband) in te kunnen zien, kunt u gebruik maken van het dashboard WOZ-benchmark.

Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.