Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Griffierechten en proceskostenvergoeding per 1 januari 2021
6 januari 2021
Bron: Staatscourant 2020 nr. 62581 

Met ingang van 1 januari 2021 worden de griffierechten en de proceskostenvergoeding geïndexeerd met 1,67%.

De volgende bedragen gelden voor 2021:

Griffierecht 

  • Beroep door natuurlijk persoon: € 49 (was € 48)
  • Beroep door niet-natuurlijk persoon: € 360 (was € 354)
  • Hoger beroep en cassatie door natuurlijk persoon: € 134 (was € 131)
  • Hoger beroep en cassatie door niet-natuurlijk persoon: € 541 (was € 532)

Proceskostenvergoeding 

  • Verletkosten maximaal: € 88 (was € 86)
  • 1 procespunt in bezwaar en administratief beroep: € 265 (was € 261)
  • 1 procespunt in overige gevallen: € 534 (was € 525)

Uurtarieven taxateur bij WOZ-taxaties

Voor de vergoeding van de kosten van een taxatieverslag in WOZ-procedures hebben de gerechtshoven en rechtbanken een uniforme richtlijn opgesteld. Het uurtarief van een taxateur bedraagt voor:

  • woningtaxaties: € 53 per uur
  • courante niet-woningen: € 68 per uur
  • taxaties van incourante niet-woningen, afhankelijk van de complexiteit van de taxatie: gefactureerd uurtarief met een maximum van € 134,04 per uur (was € 129,63).

Overgangsrecht

Het nieuwe griffierecht geldt voor beroepschriften die vanaf 1 januari 2021 worden ontvangen. De nieuwe proceskostenvergoeding heeft onmiddellijke werking. Deze geldt voor uitspraken op bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatieberoep die vanaf 1 januari 2021 worden gedaan, ook als de proceshandelingen in 2020 of eerder hebben plaatsgevonden. Wordt na 1 januari 2021 in beroep, hoger beroep of cassatieberoep geconstateerd dat in een voorgaande fase vóór 1 januari 2021 een fout is gemaakt bij het toekennen van de proceskostenvergoeding, dan wordt (ook) op de correctie het nieuwe tarief toegepast.

Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.