Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
November 2023
22 november 2023
Bron: CBS/ Kadaster
In oktober 2023 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 2,3 procent lager dan in oktober 2022. De prijsdaling vlakte daarmee opnieuw af. Ten opzichte van september 2023 stegen de prijzen in oktober met 0,7 procent....
20 november 2023
Bron: Rijksoverheid.nl
Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over de Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm. De Eerste Kamerfracties van de BBB, GroenLinks-PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie,...
15 november 2023
Bron: ESB.nl
In 2008 is de maximering van de jaarlijkse toename van de onroerende­zaakbelasting (ozb) losgelaten. Sindsdien mag elke gemeente de ozb zo sterk verhogen als men nodig acht. Dit lijkt over de jaren echter niet geleid te hebben...
7 november 2023
Bron: Rechtspraak.nl
Vanaf 4 december 2023 is het mogelijk om in alle belastingzaken bij alle rechtbanken en gerechtshoven digitaal te procederen. Het is dan dus ook mogelijk om digitaal in beroep te procederen in de lokale belasting- en WOZ-zaken....
Oktober 2023
30 oktober 2023
Bron: VNG
De invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft gevolgen voor de bijhoudingsprocessen van de BAG en de WOZ-administratie. In een nieuwe factsheet staat beschreven hoe gemeenten...
27 oktober 2023
De Tweede Kamer heeft op 27 oktober 2023 het wetsvoorstel “Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm” ( eerder bericht ) aangenomen.
 Inhoud wetsvoorstel
 Voor de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) bevat...
23 oktober 2023
Bron: CBS/ Kadaster
In september 2023 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 3,5 procent lager dan in september 2022. De prijsdaling is opnieuw kleiner dan een maand eerder. Ten opzichte van augustus 2023 stegen de prijzen met...
September 2023
27 september 2023
Bron: Waarderingskamer
Het zijn turbulente tijden in het WOZ-domein. Veel gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn nog druk bezig met het afhandelen van de grote hoeveelheid bezwaren en dan staat de komende herwaardering alweer voor de deur. De...
25 september 2023
Bron: CBS/ Kadaster
In augustus 2023 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 4,8 procent lager dan in augustus 2022. De jaar-op-jaardaling is kleiner dan in de drie voorgaande maanden. Ten opzichte van juli 2023 stegen de prijzen...
20 september 2023
Bron: Belastingplan 2024
Het wetsvoorstel Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM is bij de Tweede Kamer ingediend als onderdeel van het Belastingplan 2024 . Het wetvoorstel bevat de volgende maatregelen:
1. De vergoeding ter tegemoetkoming...