Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Reactie op publicatie van artikel in Vastgoedmarkt maart 2019 'Controleer kritisch uw WOZ waarde'
28 maart 2019
Bron: VNG

In een alleen voor abonnees beschikbaar artikel in Vastgoedmarkt gaat Raymond van den Berg van PWC in op de zogenaamde 'gat en kraag' berekening in de taxatiewijzer Huurwaardekapitalisatiefactor. 

Specifiek gaat hij in op de 'kraag- en gat berekening, zoals die wordt toegepast bij de analyse van een beleggingstransactie. Hij lijkt te suggereren dat met incentives geen rekening wordt gehouden, door twee voetnoten met elkaar te vergelijken. Echter, dit is geheel onjuist. De suggestie gaat bovendien geheel voorbij aan alle instructies uit de hoofdteksten, waaruit duidelijk de hoofdlijn blijkt.

Vanzelfsprekend moet rekening gehouden worden met incentives, om, zoals de schrijver van het artikel schrijft, een ‘gat in de kraag’ te voorkomen. In de taxatiewijzer vindt u uitgebreide instructies over hoe u dit kunt doen. Bij de taxatiewijzer vindt u rekenbladen die u hiervoor kunt gebruiken (bijlage 9).

Samenvattend, wij zijn het eens met de schrijver van dit stuk dat u de WOZ-waarde kritisch kunt controleren en dat u daarbij de eventuele incentives mee moet wegen. De suggestie dat dit thans niet zou gebeuren is naar onze mening onjuist. Het is staande praktijk dat, ook bij ‘gat en kraag’ berekeningen rekening gehouden wordt met incentives.

 

Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.