Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Kamervragen over Amendement Omtzigt beantwoord
30 april 2019

De Minister heeft de vragen die het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft gesteld over zijn eigen amendement beantwoord. De belangrijkste uitkomst hiervan is dat het Ministerie aan de hand van de knelpunten met de VNG op zoek gaat naar mogelijke en wenselijke oplossingen hiervoor.

De vele vragen en rechtsonzekerheid die deze wetswijziging oproept voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk zullen dus niet op korte termijn beantwoord worden. De mogelijkheid bestaat zelfs dat er een wetswijziging nodig is om een einde te maken aan de onduidelijkheid. In dat geval is er een wetswijzigingstraject van ongeveer twee jaar nodig.

 

Advies VNG

Het toepassen van tariefdifferentiatie brengt financiële risico’s met zich mee en kan leiden tot juridische procedures. Omdat de risico’s niet goed te overzien zijn, adviseert de VNG te wachten met het toepassen van tariefdifferentiatie tot de gewenste duidelijkheid er is.

Voor het geval het college of de raad voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere 'instellingen van sociaal belang' het woningtarief nu al wil invoeren, adviseren wij om bij het gemeenteraadsbesluit zo duidelijk mogelijk toe te lichten wat de raad onder het woningtarief wil laten vallen en wat niet. In geval van een gerechtelijke procedure is dan in ieder geval duidelijk wat de bedoelingen van de gemeentelijke wetgever zijn. Dat neemt de onduidelijkheid in de landelijke wet niet weg, maar geeft de belastingrechter wellicht een houvast bij zijn beoordeling.

Meer informatie
Antwoorden op de Kamervragen

Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.