Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Wanneer zowel verhoging als verlaging van de WOZ-waarde wordt bepleit, mag nader bewijs worden verlangd van het belang bij verhoging van de WOZ-waarde
Hof 's-Hertogenbosch, 21 februari 2019, nr. 18/00244 - 18/00246, ECLI:NL:GHSHE:2019:650
Samenvatting
In geschil zijn de WOZ-waarden van [adres 1] 28, [adres 1] 54 en [adres 1] 54 achter. In zijn hoger beroepschrift stelt X enerzijds dat de beschikte waarden van [adres 1] 28 en [adres 1] 54 zowel naar boven als naar beneden bijgesteld kunnen worden, anderzijds staan in het hoger beroepschrift uitsluitend gronden die de stelling kunnen onderbouwen dat de waarden te hoog zijn vastgesteld. Het hof oordeelt dat in gevallen waarin belastingplichtigen zowel verhoging als verlaging van de beschikte waarde bepleiten, er een nuancering aangebracht moet worden op uitgangspunt dat eenieder aan wie een WOZ-beschikking is bekend gemaakt, verondersteld wordt belang te hebben bij het bepleiten van een hogere waarde (HR 20 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2656). In dergelijke gevallen mag volgens het hof nader bewijs worden verlangd van het belang bij het verhogen van de beschikte waarde. X heeft dit nader bewijs niet geleverd. Het hof beoordeelt uitsluitend de stelling dat de beschikte waarden van [adres 1] 28 en [adres 1] 54 naar beneden bijgesteld dient te worden. Het hof oordeelt dat de gemeente aannemelijk heeft gemaakt dat de beschikte waarden niet te hoog zijn. Met betrekking tot de waardering van [adres 1] 54 achter oordeelt het hof dat X zijn stelling dat de beschikte waarde te hoog is voor het eerst ter zitting heeft onderbouwd, wat het hof in strijd acht met de goede procesorde. Het hoger beroep van X is ongegrond.
Bijzonderheden
Deze uitspraak is het vervolg op Rechtbank Oost-Brabant 02-05-2018, 17/1790, 17/2716 en 17/2717.