Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Waarderingskamer informeert staatssecretaris Snel over uitvoering Wet WOZ
3 juli 2019

De Waarderingskamer voorziet de staatssecretaris van Financiën jaarlijks van een feitelijk overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De cijfers uit deze Staat van de WOZ ontleent de Waarderingskame aan de opgaven van gemeenten en de samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten deelnemen.

WOZ-waarden volgen stijgende markt

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar met 8,0 tot 10,0%. Dat schrijft de Waarderingskamer (de toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)) in een brief aan de staatssecretaris van Financiën. De WOZ-waarde die men volgend jaar ontvangt, geeft de marktontwikkeling tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 weer.

Deze cijfers komen uit een recente inventarisatie die de Waarderingskamer heeft gehouden onder alle gemeenten.

Verder rapporteert de Waarderingskamer dat, naar verwachting mede door de significante stijging van de WOZ-waarden van woningen door de marktontwikkelingen, dit jaar meer bezwaren zijn ontvangen tegen de WOZ-waarde. Maar met 2,1 % van de woningen onder bezwaar blijft er in Nederland sprake van een goed draagvlak voor de WOZ-waarde. Wel spreekt de Waarderingskamer de zorg uit dat de kosten die gemeenten moeten betalen aan bedrijven die op basis van no cure no pay bezwaar maken, blijven stijgen. Deze kosten die gemeenten moeten vergoeden, komen naast de kosten die gemeenten zelf maken om deze bezwaren af te handelen. Inmiddels wordt ruim een derde van alle WOZ-bezwaren ingediend op basis van no cure no pay, ondanks de inspanningen die gemeenten doen om inwoners langs informele weg hun bezwaar kenbaar te laten maken.

De mogelijkheid om WOZ-waarden van andere woningen te raadplegen via www.woz-waardeloket.nl wordt door een toenemend aantal Nederlanders gewaardeerd en benut. De Waarderingskamer geeft aan dat wellicht de tijd rijp wordt om verdere stappen te zetten op het terrein van de openbaarheid van WOZ-waarden.

Verder gaat de Waarderingskamer in op diverse actuele en toekomstige ontwikkelingen. Deze toekomstige ontwikkelingen vergen voor de komende jaren ook een duidelijke investeringsagenda. De WOZ-werkzaamheden worden immers bij zowel gemeenten als afnemers steeds meer onderdeel van een bredere geo-registratie, waarbij digitale kaarten geleidelijk worden vervangen door een driedimensionale weergave van de werkelijkheid. Dit biedt grote voordelen voor het combineren en interpreteren van gegevens, maar maakt het wel noodzakelijk om te investeren in zowel de gebruikte systemen als in de kwaliteit van de gegevens.

Ook op het terrein van de modelmatige taxatie zijn er belangrijke ontwikkelingen. Kunstmatige intelligentie maakt het mogelijk dat de markt steeds nauwkeurige beschreven kan worden met taxatiemodellen. Er is de afgelopen jaren een basis gelegd om te komen tot een eenduidige wijze van beoordelen van de kwaliteit van taxatiemodellen. Naar verwachting zal deze wijze van beoordelen de komende jaren zowel bij WOZ-taxaties als bijvoorbeeld bij taxaties voor hypotheekverstrekking steeds meer worden toegepast. Recent heeft de Waarderingskamer in samenwerking met het Kadaster een onderzoek naar de aansluiting van WOZ-taxaties op de markt gebaseerd op deze internationale standaard voor het beoordelen van de kwaliteit van taxatiemodellen afgerond.

Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.