Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Kwartaalbericht Agrarische grondmarkt 3e kwartaal 2019
31 oktober 2019
Bron:  Kadaster/ Wageningen Economic Research.

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is na de dalingen in het eerste halfjaar van 2019 gestegen: van € 58.200 per ha in het tweede kwartaal naar € 62.200 per ha in het 3e kwartaal (+6,9%). Deze prijs is 2,1% hoger dan de prijs van € 60.900 per ha over heel 2018. Dit blijkt uit het kwartaalbericht Agrarische grondmarkt 3e kwartaal 2019 van het Kadaster en Wageningen Economic Research.

Prijzen van bouwland en grasland

De hogere agrarische grondprijs is te danken aan de prijsstijging van bouw- en snijmaisland. De gemiddelde prijs van bouwland is in het 3e kwartaal van 2019 met 12% toegenomen tot € 73.700. Dat is 7% boven de gemiddelde prijs in 2018 (€ 68.900 per ha). De gemiddelde prijs van snijmaisland is in het 3e kwartaal van 2019 ook met 12% gestegen, tot € 68.000 per ha. 

De gemiddelde prijs van grasland is in het 3e kwartaal van 2019 met € 54.500 per ha praktisch gelijk aan die in het tweede kwartaal. In vergelijking met de gemiddelde prijs over heel 2018 (€ 56.000 per ha) is de prijs bijna 3% lager uitgekomen. 

Grondmobiliteit

In het 3e kwartaal van 2019 is 12% minder grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor, respectievelijk 4.600 ha en 5.200 ha. Gemeten over de laatste vier kwartalen (2018Q4 tot en met 2019Q3) is in totaal 31.300 ha grond in andere handen overgegaan, 10% minder dan de 34.800 ha in dezelfde periode een jaar eerder (2017Q4-2018Q3). De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de vier laatste kwartalen bedraagt 1,8% (tegen 2,0% een jaar eerder).

Een vergelijking van de grondmobiliteit met die in het voorgaande kwartaal is niet zinvol door het seizoenpatroon met weinig transacties in het 3e kwartaal.

Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.