Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Niet vereist dat alle objectkenmerken van WOZ-object en refentie-objecten in taxatieverslag staan 
Hof Amsterdam, 9 juni 2020, nr. 19/00945, ECLI:NL:GHAMS:2020:1338
Samenvatting
X ontvangt een WOZ-beschikking voor zijn woning met een waarde van € 347.500. X maakt bezwaar en gaat na afwijzing in beroep. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond maar veroordeelt de heffingsambtenaar in de vergoeding van proceskosten en griffierecht vanwege overschrijding van de redelijke termijn. X gaat in hoger beroep.  In geschil is de waarde. X stelt dat de waarde € 300.000 bedraagt. X stelt dat door het ontbreken van gegevens in beide taxatieverslagen over kenmerken als kwaliteit, onderhoud, ligging, doelmatigheid en uitstraling van de onroerende zaak en de referentie-objecten hij onvoldoende kan controleren of voldoende rekening is gehouden met verschillen tussen de onroerende zaken. Het hof oordeelt dat de heffingsambtenaar niet zonder meer gehouden is taxatierapporten te verstrekken die melding maken van de door belanghebbende genoemde factoren. De heffingsambtenaar heeft door de taxatierapporten toe te lichten tijdens de zitting het vereiste inzicht gegeven. Het beroep is ongegrond.  
Bijzonderheden
Deze uitspraak is het vervolg op Rechtbank Amsterdam 18-06-2019, 18/1635.