Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Verbreding grondslag OZB op Ombuigings- en Intensiveringslijst van het ministerie van Financiën
22 september 2020
Bron: MInisterie van Financiën

Ter voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 publiceert het ministerie van Financiën vandaag de Ombuigings- en Intensiveringslijst. Deze lijst wordt iedere vier jaar door ambtenaren opgesteld in aanloop naar een nieuwe kabinetsformatie, als technische ondersteuning van mogelijke politieke keuzes. 

Een van de opties op de lijst is het verbreden van de grondslag voor de OZB door het afschaffen van één of meer bestaande vrijstellingen bij de WOZ-waardering vsn niet-woningen. De totale WOZ-waarde van alee catgeoriën die zijn vrijgesteld bedraagt ruim € 400 miljard. De geschatte extra OZB-opbrengst bij de huidige tarieven is € 2 miljard.

De lijst is apolitiek en geeft dan ook geen oordeel over de wenselijkheid van de opgenomen maatregelen. De lijst bestaat uit twee onderdelen, waarbij de ombuigingen en intensiveringen apart worden gepresenteerd.

De ombuigingslijst bevat een technische opsomming van maatregelen die genomen kunnen worden om de overheidsfinanciën te verbeteren. Op de ombuigingslijst zijn ook fiscale maatregelen opgenomen. De intensiveringslijst bevat concrete maatregelen waarmee de overheidsuitgaven kunnen worden verhoogd en lasten kunnen worden verlicht.

Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.