Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Digitaal beroep in cassatie verplicht
Hoge Raad, 18 september 2020, nr. 20/01684, ECLI:NL:HR:2020:1418
Samenvatting
X, een beroepsmatig optredende rechtsbijstandverlener dient per fax een beroep in cassatie in bij de Hoge Raad. Vanaf 15 april is die verplicht om het beroepschrift in cassatie digitaal via een webportaal in te dienen. De griffier van de Hoge Raad geeft de indiener van het beroepschrift gelegenheid om binnen twee weken het verzuim te herstellen door het beroepschrift in cassatie via het webportaal van de Hoge Raad in te dienen. De indiener van het beroepschrift reageert niet op dat verzoek. De Hoge Raad verklaart het beroep niet-ontvankelijk.   
Bijzonderheden
Deze uitspraak is het vervolg op Hof Arnhem-Leeuwarden 21-04-2020, 19/00423.
Noot
Ook gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn per 15 april 2020 verplicht om in belastingzaken digitaal te procederen bij de Hoge Raad https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-99.html (Inwerkingtredingsbesluit digitaal procederen in bestuursrechtelijke cassatieprocedures). Net als beroepsmatige rechtsbijstandverleners, niet-natuurlijke personen en andere bestuursorganen dat verplicht zijn. Beroep of verweer per brief of fax is niet meer mogelijk en zal als een verzuim worden gezien dat hersteld moet worden via een digitale indiening. Voor het indienen van stukken dient het bestuursorgaan dus de nodige voorbereidingen te treffen. Zie hiervoor: https://vng.nl/nieuws/belastingzaken-bij-hoge-raad-verplicht-digitaal-procederen