Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Vacatures Waarderingskamer voor specialist niet-woningen en data-analist
17 februari 2022
Bron: Waarderingskamer

De Waarderingskamer heeft twee vacatures. Er wordt een specialist niet-woningen gezocht en een data-analist. Voor meer informatie over deze vacatures klik hier

Specialist niet-woningen

De specialist WOZ-taxaties niet-woningen bij de Waarderingskamer heeft een belangrijke rol om te zorgen dat bij de jaarlijkse actualisering van de  taxatiewijzers voldaan wordt aan geldende kwaliteitseisen. De specialist bewaakt ook dat er sprake is van een adequaat systeem om gebruikservaringen, inclusief jurisprudentie, te laten leiden tot continue verbetering van deze taxatiewijzers. Tenslotte bewaakt deze specialist ook bij gemeenten en uitvoeringsorganisaties dat de taxatiewijzers op een zorgvuldige en verantwoorde wijze worden gebruikt.

Voor de courante niet-woningen zijn gemeenten en uitvoeringsorganisaties zelf verantwoordelijk voor de marktanalyse. Voor deze categorie niet-woningen beoordeelt de specialist WOZ-taxaties niet-woningen of gemeenten zowel de analyse van de markt als het toepassen van de uitkomsten van deze marktanalyse conform de wet uitvoeren.

De Wet WOZ stelt hoge eisen aan rechtsgelijkheid en daarmee correcte onderlinge waardeverhoudingen tussen alle taxaties. Met het oog hierop is het ook bij het toezicht belangrijk om zo veel mogelijk en zo systematisch mogelijke vergelijkingen tussen diverse WOZ-taxatiewaarden uit te voeren. De onderzoeken die de specialist WOZ-taxaties niet-woningen doet zijn dan ook veel gebaseerd op bestandsanalyses. Bij deze bestandsanalyses wordt samengewerkt met data-specialisten.

Data-analist

De Waarderingskamer beschikt voor het toezicht over veel gegevens over de WOZ-uitvoering die aan systematische analyses onderworpen worden.

Door het bijzondere karakter van de WOZ-werkzaamheden gaat het in de meeste gevallen om zelf ontwikkelde analyses. Hierbij wordt enerzijds gebruik gemaakt van standaard applicaties zoals Excel en SPSS, maar er wordt ook uitgeweken naar zelf ontwikkelen binnen bijvoorbeeld "R".

Analyses hebben betrekking op de onderlinge vergelijking van (de kwaliteit van) WOZ-taxaties en WOZ-gegevens, maar ook op de onderlinge vergelijking van WOZ-uitvoeringsorganisaties. De Waarderingskamer faciliteert bijvoorbeeld de WOZ-benchmark die uitvoeringsorganisaties ondersteunt bij het "leren van elkaar".

In het team van de Waarderingskamer is er behoefte aan een data-analist die het leuk vindt om creatief vorm te geven aan analyses en daarbij ook niet bang is om de voor deze analyses noodzakelijke gegevens te verzamelen en de resultaten in een team te bespreken.