Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Staatssecretaris van Rij beantwoordt vragen over plan van aanpak no-cure-no-pay-problematiek bpm en WOZ
13 juli 2023
Bron: Ministerie van Financiën

Staatssecretaris Van Rij beantwoordt vragen naar aanleiding van de brief over het plan van aanpak no-cure-no-pay-problematiek bpm en WOZ. De vaste commissie voor Financiën heeft de vragen gesteld in een verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris.

De leden van de fractie van de VVD vragen hoe het voorstel om geen proceskostenvergoeding toe te kennen op het moment dat de WOZ- of bpm-waarde slechts licht wordt bijgesteld zich verhoudt tot de uitspraak van de Hoge Raad waarin de zogenaamde ‘Fierensmarge’ in strijd is bevonden met artikel 1, Eerste Protocol Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De staatssecretaris geeft aan dat die situatie afwijkt van de maatregel die wordt verkend om geen proceskostenvergoeding toe te kennen indien een bpm- of WOZ-waarde slechts licht wordt bijgesteld. Die maatregel beperkt niet de mogelijkheden voor een belanghebbende om bezwaar aan te tekenen tegen een WOZ-beschikking of bpm-aangifte of -naheffingsaanslag. De WOZ-waarde kan dus aangepast worden waar deze onjuist is, ook indien het slechts een kleine aanpassing betreft. Indien een belanghebbende echter een professioneel gemachtigde inschakelt voor rechtsbijstandsverlening, dan zou in zo’n geval geen proceskostenvergoeding worden toegekend.

Maatregel 1 (standaard uitbetalen van de vergoedingen aan belanghebbende) en maatregel 2 (een apart regime voor het recht op een proceskostenvergoeding) uit het plan van aanpak worden uitgewerkt in een wetsvoorstel dat meeloopt in het pakket Belastingplan 2024 indien de Tweede Kamer dit onderwerp niet controversieel verklaart. Dit betekent dat de beoogde inwerkingtreding hiervan 1 januari 2024 is. Maatregel 6 (niet langer uitkeren van vergoeding van immateriële schade) maakt in aangepaste vorm onderdeel uit van dit wetsvoorstel. Maatregel 3 (geen toekenning van proceskostenvergoeding ingeval de waarde slechts licht wordt bijgesteld) en maatregel 4 (verplicht informeel traject) worden op dit moment verkend, waardoor nog onzeker is of deze daadwerkelijk zullen worden ingevoerd, en als dat zo is, wat de datum van inwerkingtreding hiervan wordt.