Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Griffierechten en proceskostenvergoeding per 1 januari 2020
16 december 2019

Met ingang van 1 januari 2020 worden de griffierechten en de proceskostenvergoeding geïndexeerd met 2,51%.

Overgangsrecht

Het nieuwe griffierecht geldt voor beroepschriften die vanaf 1 januari 2020 worden ontvangen.

De nieuwe proceskostenvergoeding heeft onmiddellijke werking. Deze geldt voor uitspraken op bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatieberoep die vanaf 1 januari 2020 worden gedaan, ook als de proceshandelingen in 2019 of eerder hebben plaatsgevonden.

Wordt na 1 januari 2020 in beroep, hoger beroep of cassatieberoep geconstateerd dat in een voorgaande fase vóór 1 januari 2020 een fout is gemaakt bij het toekennen van de proceskostenvergoeding, dan wordt (ook) op de correctie het nieuwe tarief toegepast.

Taxatiekosten

Woning: € 53 per uur (vanaf 01-07-2018; niet gewijzigd)

Courante niet-woning € 68 per uur (vanaf 01-07-2018; niet gewijzigd)

Incourante niet-woning € 129,63 maximumbedrag (vanaf 01-01-2020), € 126,47 (van 01-01-2019 tot en met 31-12-2019)

Het nieuwe maximumbedrag van € 129,63 geldt voor opdrachten die op of na 1 januari 2020 worden verstrekt. Bedragen zijn exclusief BTW. Bedragen worden verhoogd met BTW voor zover die is verschuldigd.

Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.