Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beantwoordt Kamervragen over sterke stijging gemeentelijke belastingen
3 februari 2020
Bron: Tweede Kamer

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops beantwoordt vragen van de Kamerleden Lodders en Van den Bosch (beiden VVD) over sterke stijging gemeentelijke belastingen.

De bewindsman bereidt geen maatregelen voor. De integrale ontwikkeling van de lokale woonlasten in alle Nederlandse gemeenten kan volgens Knops pas worden beoordeeld nadat het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) de jaarlijkse atlas van de lokale lasten heeft gepubliceerd. Gewoonlijk verschijnt de atlas van de lokale lasten eind maart met daarin de cijfers van alle gemeenten waarmee een volledig beeld van de ontwikkeling wordt gegeven. 

Het is volgens de minister aan gemeenten zelf om te bepalen waarom de stijging noodzakelijk is. In individuele gevallen geven de gemeenten uit de steekproef aan dat de verhoging van de lokale woonlasten onder andere doorgevoerd is vanwege dekking van tekorten in het sociaal domein, of ter compensatie van te derven precario-inkomsten per 1 januari 2022. Dan loopt namelijk de overgangstermijn voor de afschaffing van precario op ondergrondse leidingen van nutsbedrijven af.

 

Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.