Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Kunnen we het concept ‘modelmatig waarderen’ verankeren in de Wet WOZ?
7 mei 2020
Bron: Project Modelmatig Waarderen Woningen

In het project Modelmatig Waarderen Woningen werken wij aan een toekomstbestendige WOZ. Als onderdeel daarvan onderzoeken wij of het haalbaar is om de werkwijze van het modelmatig waarderen te verankeren in de Wet WOZ en de uitvoeringsregels.

In simpele taal is dit de nieuwe strekking van Artikel 17 van de Wet WOZ die wij voor ogen hebben:

Nieuwe strekking van de Wet WOZ

  1. De uitvoerder van de WOZ gebruikt een beproefde methode om met geautomatiseerde technieken een taxatiemodel voor woningen op te stellen, te optimaliseren/ kalibreren en te toetsen. Dit noemen wij modelmatig waarderen.
  2. De uitvoerder is in staat om de werking van het model, de gemaakte keuzes en de gegenereerde WOZ-waarden in begrijpelijk taal uit te leggen.
  3. De uitvoerder toont aan dat hij het modelmatig waarderen zorgvuldig toepast, dat hij daarvoor gekwalificeerde specialisten inzet, dat hij de kwaliteit van de gebruikte gegevens borgt en dat hij de bij de waardering genomen beslissingen kan toelichten.
  4. De uitvoerder toetst de kwaliteit van het taxatiemodel en de kwaliteit van de uitkomsten voor afzonderlijke woningen.
  5. Als de uitvoerder aan alle bovenstaande punten voldoet en als vaststaat dat voor een woning is uitgegaan van de juiste gegevens, dan wordt de vastgestelde WOZ-waarde geacht juist te zijn wanneer de tegenwaarde binnen een aanvaardbare bandbreedte ligt.

Het laatste punt raakt de kern van ons voorstel over het nieuwe wetsartikel.

Uitnodiging

Wij nodigen u uit om uw mening te geven over bijgesloten plan van aanpak. Kunt u de volgende vragen beantwoorden?

Vraag 1: Kunt u zich vinden in de drie belangrijkste redenen voor de wetswijziging zoals beschreven in Hoofdstuk 2?

Vraag 2: Denkt u dat de voorgestelde wetswijziging de huidige knelpunten oplost?

Vraag 3: Wat is volgens u de haalbaarheid van dit initiatief?
 
Kunt u uw antwoorden sturen naar Jochem Boeke via jochem.boeke@vng.nl?
Dank!

 

Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.