Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Geen proceskosten voor telefonische hoorzitting over proceskosten
Hoge Raad, 26 januari 2018, nr. 17/04365, ECLI:NL:HR:2018:94
Samenvatting
X maakt bezwaar tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting. De heffingsambtenaar nodigt X uit voor een "telefonische hoorzitting". In de uitnodiging staat dat aan het bezwaar tegemoet wordt gekomen en de naheffingsaanslag wordt vernietigd. Het telefoongesprek gaat daarom alleen nog over de vergoeding van de proceskosten. Het telefoongesprek vindt plaats tussen de heffingsambtenaar en de gemachtigde van X. Het bezwaar is gegrond maar de heffingsambtenaar wijst het verzoek om proceskosten af. Het hof wijst een vergoeding van proceskosten toe, maar niet voor de hoorzitting. Het is niet is gesteld of aannemelijk geworden dat het telefonisch horen op één lijn moet worden gesteld met een verschijnen ter hoorzitting. X gaat in cassatie. De Hoge Raad oordeelt dat het hof met recht heeft geoordeeld dat de telefonische hoorzitting niet op één lijn gesteld kan worden met het verschijnen ter hoorzitting. Daarbij wijst de Hoge Raad op het feit dat de telefonische hoorzitting alleen over de proceskosten ging en niet over de beslissing op bezwaar. Het beroep in cassatie is ongegrond.
Bijzonderheden
Deze uitspraak is het vervolg op Hof Amsterdam 05-09-2017, 16/00535.
Noot
Een hoorzitting is niet meer nodig als reeds volledig aan het bezwaar is tegemoetgekomen. Vraag was nog of er volledig tegemoet wordt gekomen als alleen de proceskosten nog in het geding zijn. Die vraag lijkt de Hoge Raad hier te beantwoorden. Als de telefonische hoorzitting alleen over proceskosten gaat is die niet gelijk te stellen met het verschijnen ter hoorzitting. Omdat volledig tegemoet wordt gekomen aan het bezwaar, denken wij. Maar dat moet de Hoge Raad nog een keer uitdrukkelijk bevestigen.