Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
De NEN-2580 norm mag gebruikt worden bij de vaststelling van de WOZ-waarde en er is geen verplichting om de BAG-oppervlakte hierbij te gebruiken
Hof Arnhem-Leeuwarden, 15 december 2015, nr. 14/01251, ECLI:NL:GHARL:2015:9566
Samenvatting
In geschil is of de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak niet te hoog is vastgesteld. X pleit om verschillende redenen voor een lagere WOZ waarde. Eén van de redenen is dat volgens X de heffingsambtenaar geen dan wel een onjuist gebruik heeft gemaakt van de gegevens uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG).  Vaststaat dat de meetinstructie van makelaarsorganisaties, de Waarderingskamer en de VNG afwijkt van de door de gemeente toegepaste NEN-2580 norm. Volgens het hof leidt de door de gemeente gehanteerde meetmethode niet tot een onjuiste uitkomst. Ook bestaat er geen verplichting voor de gemeente om de BAG-oppervlakte te gebruiken bij de vaststelling van de WOZ-waarde van de onroerende zaak.  Het hof beslist dat de gemeente met de door haar overgelegde onderbouwingen de waarde voldoende aannemelijk heeft gemaakt en dat de waarde van de onroerende zaak niet te hoog is vastgesteld. Hiermee verklaart het hof het hoger beroep ongegrond en bevestigt het oordeel van de rechtbank.
Bijzonderheden
Deze uitspraak is het vervolg op Rechtbank Noord-Nederland 02-12-2014, AWB-13/2943.
Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.