Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Oktober 2023
30 oktober 2023
Bron: VNG
De invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft gevolgen voor de bijhoudingsprocessen van de BAG en de WOZ-administratie. In een nieuwe factsheet staat beschreven hoe gemeenten...
September 2023
27 september 2023
Bron: Waarderingskamer
Het zijn turbulente tijden in het WOZ-domein. Veel gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn nog druk bezig met het afhandelen van de grote hoeveelheid bezwaren en dan staat de komende herwaardering alweer voor de deur. De...
Juni 2023
30 juni 2023
Bron: Waarderingskamer
Met de zomerperiode voor de deur wenst de Waarderingskamer iedereen die werkzaam is in het WOZ-domein een hele goede zomer toe. De berichten in dit WOZ-journaal, bijvoorbeeld over het vertrouwensonderzoek laten zien dat we...
21 juni 2023
Bron: Waarderingskamer
In het voorjaar van 2023 maakten bijna 600.000 mensen bezwaar tegen hun WOZ-waarde. Door een combinatie van factoren is dit aantal bijna drie keer zo hoog als in voorgaande jaren. Dat schrijft de Waarderingskamer in de “...
21 juni 2023
Bron: Waarderingskamer
De Waarderingskamer laat tenminste eens in de drie jaar in een landelijk representatief onderzoek meten in hoeverre (particuliere) woningeigenaren en huurders van woningen vertrouwen hebben in de WOZ-uitvoering.  Uit de ...
Mei 2023
16 mei 2023
Bron: Rechtspraak.nl
De Rechtspraak bespreekt in haar gepubliceerde jaarverslag wederom voorbeelden van knellende wet- en regelgeving. Dit jaar vraagt de Rechtspraak bijvoorbeeld aandacht voor de vastlopende belastingrechtspraak door grote hoeveelheden...
April 2023
4 april 2023
Bron: Waarderingskamer
Voor gemeenten en uitvoeringsorganisaties is de WOZ-uitvoering dit jaar uitdagend en spannend. Veel gemeenten en uitvoeringsorganisaties worden op dit moment overstelpt met bezwaren. Dat de problemen die dit veroorzaakt voor...
Maart 2023
2 maart 2023
Bron: VNG
U kunt zich nog inschrijven voor de VNG Belastingconferentie 2023 via  www.vngbelastingconferentie.nl . Daar vindt u ook een lijst met sprekers en info over alle workshops.
De VNG Belastingconferentie 2023 vindt plaats op...
1 maart 2023
Bron: Vereniging Eigen Huis
De WOZ-waarde van woningen is dit jaar gemiddeld 17% hoger dan vorig jaar, maar de aanslag onroerendezaakbelasting (Ozb) stijgt met gemiddeld 5,1% veel minder hard. Veel gemeenten compenseren de fors gestegen woningwaarde...
Februari 2023
22 februari 2023
Bron: Waarderingskamer
Het WOZ-journaal  staat weer vol met informatie. Zo lees je hoe drie gemeenten ervoor gezorgd hebben dat de WOZ-data goed vermeld staan in de LV-WOZ. En over wat de waterschappen vinden van de WOZ-gegevens. Verder vragen...