Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Nieuws
Maart 2023
23 maart 2023
De staatssecretaris van Financiën heeft een plan van aanpak voor de no-cure-no-payproblematiek naar de Tweede Kamer gezonden. Hij kondigde dat gisteren al aan op de Belastingconferentie 2023 op Papendal.
 Plan van aanpak:
Standaard...
6 maart 2023
Bron: VNG
Gemeenten moeten een vergoeding betalen als via no cure – no pay bureaus de WOZ -waarde van woningen en bedrijven wordt aangepast. Dat gebeurt doordat no cure - no pay bureaus namens burgers een bezwaarschift in te dienen...
Januari 2023
3 januari 2023
Bron: Staatscourant 2022, 34448
Met ingang van 1 januari 2023 worden de bedragen van de proceskostenvergoeding geïndexeerd met 10,29%. De volgende bedragen gelden voor 2023:
 Proceskostenvergoeding
Verletkosten minimum: € 8 (was: 7)
maximaal: € 98 (was...
Oktober 2022
10 oktober 2022
Bron: VNG
De staatssecretaris van Financiën reageert op het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) met een brief naar de Tweede Kamer. Daarin staan enkele genomen en nog te nemen vervolgstappen. Het...
April 2022
28 april 2022
Bron: Rijksoverheid.nl
Het kabinet streeft ernaar om de reactie op het rapport “Van beroep in bezwaar; Werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’-bedrijven WOZ en BPM” voor de zomer naar de Tweede Kamer te sturen. Dit blijkt uit antwoorden  van...
Maart 2022
24 maart 2022
Bron: Radar Avro/Tros en RTL Nieuws
In de tv-programma's Radar van de Avro/Tros en RTL Z Nieuws van RTL is aandacht besteed aan de kosten die zijn verbonden aan 'gratis' WOZ-bezwaren die worden ingediend door no-cure-no-pay bureaus.
Zelf bezwaar maken kost...
November 2021
10 november 2021
Bron: Coelo
Gemeenten moeten een vergoeding betalen als de WOZ-waarde in bezwaar of beroep wordt aangepast. In 2021 is 49% van de bezwaren tegen de WOZ-waarde van woningen ingediend door een no cure – no pay bedrijf. Bij niet-woningen...
Mei 2021
6 mei 2021
Bron: VNG
In het najaar van 2021 vindt bestuurlijk overleg plaats met de bewindslieden van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en Justitie en Veiligheid over een aantal actualiteiten in de Wet WOZ....
3 mei 2021
De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en Justitie en Veiligheid gaan samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vervolgonderzoek doen naar de ontwikkelingen rond WOZ-bezwaren....
Januari 2021
21 januari 2021
Bron: Vereniging Eigen Huis
Heb je het vermoeden dat de WOZ-waarde van je huis te hoog is? Waag dan eerst eens een belletje naar de gemeente, adviseert fiscalist Tjalling Letterie van de Vereniging Eigen Huis (VEH) in een artikel op de website van de...