Inloggen
Wachtwoord vergeten?
WOZ-datacenter
Welkom op het WOZ-datacenter
Dé website voor informatie, actualiteiten en adviezen over de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) voor gemeentelijke organisaties en belangstellenden.
8 april 2020
Bron: COELO
De Atlas voor de Lokale Lasten 2020 bevat ook de "Benchmark gemeentelijke belastingen", die met ingang van 2020 de macronorm OZB vervangt. Zie hiervoor pagina 135 e.v. van de Atlas .

 Tot 2019 was de macronorm OZB het...
6 april 2020
Bron: COELO
Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 776 euro aan de gemeente. Dat is 5,0 procent meer dan vorig jaar. Er gaat 295 euro naar de ozb, 283 euro naar de afvalstoffenheffing en 199 euro naar de rioolheffing....
3 april 2020
Bron: Waarderingskamer
In het WOZ-journaal april 2020 is er aandacht voor de volgende onderwerpen:
 Invloed van de coronacrisis op de WOZ-uitvoering
 BAG-WOZ Tilburg, eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik
 Vraagbaak waardevaststelling
 Definitie...
30 maart 2020
Bron: ESBL
Arjen Schep is benoemd tot bijzonder hoogleraar Heffingen van Lokale Overheden aan de Erasmus School of Law en tot wetenschappelijk directeur van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL). Prof....
23 maart 2020
Bron: VNG
Gemeenten hebben een aantal opties op belastinggebied om ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis te ondersteunen. Welke maatregelen het meest effectief zijn, is een lokale afweging.
De VNG merkt dat gemeenten...
Rechtbank Den Haag, 25 juli 2019, nr. 18/7426, ECLI:NL:RBDHA:2019:7780
In geschil is de WOZ-waarde van het perceel van X. X stelt dat de waarde te hoog is vastgesteld omdat 85 m² aangemerkt moeten worden als openbaar water in de zin van in artikel 2, eerste lid, onderdeel d van de URUOW en daarom...
Hoge Raad, 12 juli 2019, nr. 18/05589, ECLI:NL:HR:2019:1185
X ontvangt een naheffingsaanslag parkeerbelasting met op het duplicaat vermeld dat bezwaar schriftelijk kan worden ingediend, met daarbij de naam en het postadres van de Belastingsamenwerking waar bezwaar gemaakt kan worden....
Hof Amsterdam, 9 mei 2019, nr. 19/00071, ECLI:NL:GHAMS:2019:1609
Veel woningen staan in Amsterdam op erfpachtgrond. Voor de Wet WOZ moet een woning gewaardeerd worden alsof die op eigen grond staat. Dat betekent dat de verkoopwaarde van een woning op erfpachtgrond verhoogd moet worden...
Hof 's-Hertogenbosch, 21 februari 2019, nr. 18/00244 - 18/00246, ECLI:NL:GHSHE:2019:650
In geschil zijn de WOZ-waarden van [adres 1] 28, [adres 1] 54 en [adres 1] 54 achter. In zijn hoger beroepschrift stelt X enerzijds dat de beschikte waarden van [adres 1] 28 en [adres 1] 54 zowel naar boven als naar beneden...
Hof Arnhem-Leeuwarden, 17 april 2018, nr. 17/00508, ECLI:NL:GHARL:2018:3558
De gemeente heeft de waarde van de twee-onder-een-kap woning van X met 20 niet-geïntegreerde zonnepanelen vastgesteld op € 227.000. In het taxatierapport van de gemeente is aan de zonnepanelen een bedrag van € 3.000 toegekend....
Welkom op het WOZ-datacenter
Dé website voor informatie, actualiteiten en adviezen over de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) voor gemeentelijke organisaties en belangstellenden.
Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.