Inloggen
Wachtwoord vergeten?
WOZ-datacenter
Welkom op het
WOZ-datacenter
Dé website voor informatie, actualiteiten en adviezen over de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) voor gemeentelijke organisaties en belangstellenden.
  070 353 38 75 
(9.30 uur - 16.00 uur
 
In deze editie presenteren we de "Staat van de WOZ 2024," waarin we de huidige staat van de WOZ-uitvoering toelichten en de verwachtingen voor 2025 bespreken. De WOZ-waarden van woningen zullen naar verwachting in 2025 tussen...
In de Staat van de WOZ 2024 geeft de Waarderingskamer de jaarlijkse rapportage over de stand van de uitvoering van de Wet WOZ, de belangrijkste actuele ontwikkelingen in het WOZ-domein en hun visie daarop.
De Waarderingskamer...
In mei 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 8,6 procent hoger dan in mei 2023. Ten opzichte van april 2024 stegen de prijzen in mei met 1,1 procent. Dit blijkit uit onderzoek van het CBS en het Kadaster.
De...
Het aantal WOZ-bezwaren van woningeigenaren is flink gedaald, zo blijkt uit het meest recente onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd door de Waarderingskamer bij gemeenten en belastingkantoren.
 Daling WOZ-bezwaren woningen
In...
In april 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 7,5 procent hoger dan in april 2023. Ten opzichte van maart 2024 stegen de prijzen in april met 1,0 procent. Dit blijkt  uit onderzoek van het CBS en het...
Hof Den Haag, 18 januari 2023, nr. BK-22/00255 en BK-22/00256, ECLI:NL:GHDHA:2023:41
Een tuinbouwbedrijf is op verschillende locaties gevestigd. In geschil is of er sprake is van een samenstel. Uit overgelegde foto’s blijkt dat de onroerende zaken alleen over openbare wegen kunnen worden bereikt. De afstand...
Hoge Raad, 19 juni 2015, nr. 14/02230, ECLI:NL:HR:2015:1668
X en haar echtgenoot Y zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Y ontvangt in februari 2012 een WOZ-beschikking 2012 met de waarde van hun woning. Hij maakt geen bezwaar. In maart 2013 verzoekt X' gemachtigde om een WOZ-beschikking...
Hoge Raad, 10 november 2017, nr. 17/01579, ECLI:NL:HR:2017:2828
X is eigenaar van een woning met met een schuur, een stal, een mestkelder en percelen (landbouw)grond gelegen aan een dijk. In geschil is de waarde van de woning van X. Belangrijkste geschilpunt is daarbij of alleen de dijk...
Hof 's-Hertogenbosch, 5 september 2014, nr. 13-00043, ECLI:NL:GHSHE:2014:3517
X BV is eigenaresse van een gasgestookte warmtekrachtcentrale bestaande uit diverse gebouwen met gebouwgebonden installaties, buitenopstellingen (tanks), ondergrond alsmede infrastructurele voorzieningen zoals erfverhardingen...
Hoge Raad, 12 juli 2019, nr. 18/05589, ECLI:NL:HR:2019:1185
X ontvangt een naheffingsaanslag parkeerbelasting met op het duplicaat vermeld dat bezwaar schriftelijk kan worden ingediend, met daarbij de naam en het postadres van de Belastingsamenwerking waar bezwaar gemaakt kan worden.
X'...
Welkom op het
WOZ-datacenter
Dé website voor informatie, actualiteiten en adviezen over de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) voor gemeentelijke organisaties en belangstellenden.
  070 353 38 75 
(9.30 uur - 16.00 uur