Inloggen
Wachtwoord vergeten?
WOZ-datacenter
Welkom op het WOZ-datacenter
Dé website voor informatie, actualiteiten en adviezen over de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) voor gemeentelijke organisaties en belangstellenden.
13 februari 2020
De website voor de VNG Belastingconferentie 2020 staat online, u kunt zich inschrijven via www.vngbelastingconferentie.nl . Daar vindt u ook een lijst met sprekers en info over allle workshops.
De opzet van de conferentie...
3 februari 2020
Bron: Tweede Kamer
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops beantwoordt vragen van de Kamerleden Lodders en Van den Bosch (beiden VVD) over sterke stijging gemeentelijke belastingen.

 De bewindsman bereidt geen maatregelen...
3 februari 2020
Bron: Kadaster / Wageningen Economic Research
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 4e kwartaal van 2019 met 4% gestegen: van € 62.200 per ha in het 3e kwartaal naar € 64.700 per ha in het 4e kwartaal (figuur 1). Over heel 2019 is de grondprijs uitgekomen...
3 februari 2020
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil inzicht krijgen in het gebruik van de gegevens uit de basisregistraties en eventuele belemmeringen hierbij. Zij gaan een gebruiksonderzoek  doen dat input geeft...
30 januari 2020
In het WOZ-journaal februari 2020 is er aandacht voor de volgende onderwerpen:
 25 jaar WOZ Symposium
 Interview team gegevensverwerking Waarderingskamer
 Mede-eigenaren hebben toegang tot WOZ-gegevens via MijnOverheid
...
Rechtbank Den Haag, 25 juli 2019, nr. 18/7426, ECLI:NL:RBDHA:2019:7780
In geschil is de WOZ-waarde van het perceel van X. X stelt dat de waarde te hoog is vastgesteld omdat 85 m² aangemerkt moeten worden als openbaar water in de zin van in artikel 2, eerste lid, onderdeel d van de URUOW en daarom...
Hoge Raad, 12 juli 2019, nr. 18/05589, ECLI:NL:HR:2019:1185
X ontvangt een naheffingsaanslag parkeerbelasting met op het duplicaat vermeld dat bezwaar schriftelijk kan worden ingediend, met daarbij de naam en het postadres van de Belastingsamenwerking waar bezwaar gemaakt kan worden....
Hof Amsterdam, 9 mei 2019, nr. 19/00071, ECLI:NL:GHAMS:2019:1609
Veel woningen staan in Amsterdam op erfpachtgrond. Voor de Wet WOZ moet een woning gewaardeerd worden alsof die op eigen grond staat. Dat betekent dat de verkoopwaarde van een woning op erfpachtgrond verhoogd moet worden...
Hof 's-Hertogenbosch, 21 februari 2019, nr. 18/00244 - 18/00246, ECLI:NL:GHSHE:2019:650
In geschil zijn de WOZ-waarden van [adres 1] 28, [adres 1] 54 en [adres 1] 54 achter. In zijn hoger beroepschrift stelt X enerzijds dat de beschikte waarden van [adres 1] 28 en [adres 1] 54 zowel naar boven als naar beneden...
Hof Arnhem-Leeuwarden, 17 april 2018, nr. 17/00508, ECLI:NL:GHARL:2018:3558
De gemeente heeft de waarde van de twee-onder-een-kap woning van X met 20 niet-geïntegreerde zonnepanelen vastgesteld op € 227.000. In het taxatierapport van de gemeente is aan de zonnepanelen een bedrag van € 3.000 toegekend....
Welkom op het WOZ-datacenter
Dé website voor informatie, actualiteiten en adviezen over de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) voor gemeentelijke organisaties en belangstellenden.
Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.